Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-631571788029
262,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: 3M 420C
Thương hiệu: 3M
Mã số: 420C
Phân loại màu: rộng 9MM * dài 3 mét [2 cuộn] rộng 12MM * dài 3 mét [1 cuộn] tròn đường kính 30MM [8 miếng]
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M chính hãng dày có độ nhớt cao giá đỡ xe hơi đồ trang trí ghi lái xe Máy ghi âm ETC mạnh mẽ cố định tường ảnh tường kính không đục lỗ móc không đánh dấu miếng băng xốp tròn nhỏ băng dính 2 mặt 3m

0965.68.68.11