3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-565533252364
219,000 đ
Phân loại màu:
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 4910
Phân loại màu sắc: rộng 0,5cm * dài 3m rộng 0,8cm * dài 3m rộng 1,0cm * dài 3m rộng 1,5cm * dài 3m rộng 2,0cm * dài 3m rộng 2,5cm * dài 3m rộng 3,0cm * Chiều dài 3 mét chiều rộng 4,0 cm * Chiều dài 3 mét chiều rộng 5,0 cm * chiều dài 3 mét chiều rộng 0,5 cm * chiều dài 33 mét chiều rộng 1,0 cm * chiều dài 33 mét chiều rộng 2,0 cm * chiều dài 33 mét chiều rộng 2,5 cm * chiều dài 33 mét chiều rộng 3,0 cm * chiều dài 33 mét
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty 3m
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt
3M4910VHB keo dán hai mặt trong suốt siêu mỏng không đánh dấu 3M4910VHB keo dán ảnh dán tường không để lại dấu vết. băng dính 3m 1 mặt

0965.68.68.11