Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-565462486492
205,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 9080A
Phân loại màu sắc: rộng 0,5cm * dài 50 mét rộng 0,8cm * dài 50 mét rộng 1,0cm * dài 50 mét rộng 1,2cm * dài 50 mét rộng 1,5cm * dài 50 mét rộng 1,8cm * dài 50 mét rộng 2,0cm * 50 Chiều dài mét chiều rộng 2,5cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 3,0cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 3,5cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 4,0cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 5,0cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 6,0cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 8,0cm * 50 mét Chiều dài chiều rộng 10cm * chiều dài 50 mét
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m
Keo dán hai mặt 3M9080 siêu mỏng siêu mỏng không để lại vết, băng keo sửa chữa màn hình điện thoại di động chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao, keo có độ nhớt cao, dễ xé, băng keo không đánh dấu keo dan 3m

0965.68.68.11