Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng

MÃ SẢN PHẨM: TD-573154571012
208,000 đ
Phân loại màu:
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: J4108K33
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: [5 cuộn] rộng 0,5 cm * dài 3 mét [3 cuộn] rộng 0,8 cm * dài 3 mét [3 cuộn] rộng 1,0 cm * dài 3 mét [2 cuộn] rộng 1,5 cm * dài 3 mét và 2,0 cm rộng * dài 3m rộng 3cm * dài 3m rộng 4cm * 3m dài 5cm * dài 3m rộng 0,5cm * 30m dài 0,8cm * dài 30m rộng 1,0cm * 30m dài 1,5cm * 30 mét dài 2,0 cm * 30 mét dài 2,5 cm, rộng 30 mét, rộng 3,0 cm * dài 30 mét, rộng 4,0 cm * dài 30 mét
Doanh nghiệp sản xuất: chất lượng tiêu chuẩn
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-02-28
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng
Keo hai mặt chắc chắn cố định ô tô dày tường gạch men ô tô với khả năng chống thấm vô giá và chịu nhiệt độ cao Băng keo hai mặt siêu mỏng độ nhớt cao Máy ghi âm lái xe ETC chuyên dụng giá đỡ điện thoại di động băng keo 2 mặt 3m mỏng

0965.68.68.11