Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-563353040018
267,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Khoản mục: Velcro
Phân loại màu: rộng 2,0 cm [móc 3 m + tóc 3 m] đen rộng 2,5 cm [móc 3 m + tóc 3 m] đen rộng 3,0 cm [móc 3 m + tóc 3 m] đen rộng 3,8 cm [móc 3 m + 3 mét tóc] đen rộng 5,0 cm [3 mét móc + 3 mét tóc] đen rộng 11 cm [3 mét móc + 3 mét tóc] đen rộng 2,0 cm [3 mét móc + 3 mét tóc] trắng 2,5 cm rộng [3 mét Móc + 3 lông lúa] trắng rộng 3,0 cm [móc 3 m + 3 lông] trắng rộng 3,8 cm [móc 3 m + 3 lông] trắng rộng 5,0 cm [móc 3 m + 3 lông] trắng rộng 11 cm [ Móc 3 mét + lông 3 mét] trắng rộng 2 cm [bề mặt móc 25 mét] đen rộng 2 cm [bề mặt lông 25 mét] đen rộng 3 cm [bề mặt móc 25 mét] đen rộng 3 cm [bề mặt lông 25 mét] đen 2 Rộng Cm [bề mặt móc 25m] trắng rộng 2 cm [bề mặt nhám 25m] trắng rộng 3 cm [bề mặt móc 25m] trắng rộng 3 cm [bề mặt nhám 25m] trắng
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty 3m
Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m
Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m
Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m
Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m
Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m
Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m
Keo dán hai mặt 3m Khóa dán khóa dán cửa sổ màn hình xé dây buộc dây hàng hiệu Keo dán nam và nữ Giày dán khóa dán chắc chắn Dây buộc cáp Velcro xe Băng dán khóa dán nam và nữ Băng keo hai mặt 3M băng keo nhiệt 3m

0965.68.68.11