3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-555704969912
196,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Phân loại màu sắc: 10MM * 5m * 2MM dày 12MM * 5m * 2MM dày 15MM * 5m * 2MM dày 18MM * 5m * 2MM dày 20MM * 5m * 2MM dày 25MM * 5m * 2MM dày 30MM * 5m * 2MM dày 35MM * 5 mét * Độ dày 2 MÉT 40 MÉT * 5 mét * Độ dày 2 MÉT 50 MÉT * 5 MÉT * Độ dày 2 MÉT 60 MÉT * 5 Mét * Độ dày 2 MÉT 80 MÉT * 5 MÉT * Độ dày 2 MÉT 100 MÉT * 5 mét * Độ dày 2 MÉT rộng 1 CM * 5 mét chiều dài * 3 MÉT dày 1,2 cm rộng * Dài 5m * dày 3mm rộng 1,5cm * dài 5m * dày 3mm rộng 1,8cm * dài 5m * dày 3mm rộng 2cm * dài 5m * dày 3mm rộng 2,5cm * dài 5m * dày 3mm rộng 3cm * dài 5m * 3mm dày 3,5cm rộng * dài 5m * dày 3mm rộng 4cm * dài 5m * dày 3mm rộng 5cm * dài 5m * dày 3mm rộng 6cm * dài 5m * dày 3mm
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính

0965.68.68.11