Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng

MÃ SẢN PHẨM: TD-651136114957
290,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: bảo vệ nhà
Mô hình: fwws
Công suất: khác
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: Phiên bản nâng cấp của băng keo bóng 5cm * 5m Mua 1 tặng 1, mua nhiều hơn sẽ nhận được nhiều hơn [60 năm bảo trì] Mua 2 tặng một, mua nhiều hơn và nhận thêm phiên bản nâng cấp của băng keo bóng 10cm * 5m [60 năm bảo trì] Mua hai tặng một, mua nhiều hơn và nhận phiên bản nâng cấp của băng bóng 10cm * 10m [60 năm bảo trì] Mua 2 tặng một, mua nhiều hơn và nhận phiên bản nâng cấp của băng bóng 15cm * 5m [60 năm bảo trì ] Mua Hai tặng một, mua nhiều hơn và nhận phiên bản nâng cấp của băng Glossy 15cm * 10m [60 năm bảo trì] Mua hai tặng thêm một khi mua thêm và nhận phiên bản nâng cấp của băng Glossy 20cm * 5m [60 năm bảo trì] Mua 2 và nhận miễn phí Mua nhiều hơn, nhận nhiều hơn, nhận phiên bản nâng cấp Băng keo bóng 20cm * 10m [60 năm bảo trì] Mua 2 tặng một, nhận hơn băng nhôm dày 10cm * 5m [60 năm bảo trì] Mua 2 tặng một Mua nhiều hơn và nhận thêm băng nhôm lưới dày 10cm * 10m [60 năm bảo trì] Mua hai tặng một Mua nhiều nhận thêm băng nhôm lưới dày 15cm * 10m [60 năm bảo trì] Mua hai tặng một Mua nhiều nhận thêm băng nhôm vuông dày hơn 20cm * 10m [60 năm bảo trì]
Sơn bóng: độ bóng cao
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng
Băng dính chống thấm mái nhà băng keo chống nước chính hãng

0965.68.68.11