Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-577381254374
119,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wickner
Mô hình: LB-coil
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: nhôm lưới 5 cm X 5 mét [chụp 2 ảnh 3] [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh mẽ, tuổi thọ cao hơn] nhôm lưới vuông 5 cm X 10 mét [chụp 2 ảnh 3] [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh tuổi thọ cao hơn] Lưới nhôm hình vuông 10 cm X 5 mét [bắn 2 phát 3] [Khả năng chống lão hóa tự dính mạnh, tuổi thọ cao hơn] Lưới nhôm 10 cm X 10 mét [bắn 2 phát 3] [Độ bền lão hóa tự dính mạnh lâu hơn] Lưới nhôm 15 cm X10 mét [bắn 2 phát 3] [Khả năng chống lão hóa tự dính mạnh tuổi thọ cao hơn] Nhôm vuông 20 cm X10 mét [bắn 2 phát 3] [Khả năng chống lão hóa tự dính mạnh tuổi thọ cao hơn] Lá nhôm phẳng 5 cm X 5 mét [bắn 2 sợi tóc 3] [Keo tự dính mạnh] Màng chống thấm lá nhôm phẳng 5 cm X 10 mét [Chụp 2 tấm 3] [Keo tự dính mạnh] Màng nhôm phẳng chống thấm nước [Lấy 2 sợi tóc 3] [Keo tự dính mạnh] Chống thấm nước màng 10 cm X5 Lá nhôm phẳng bằng gạo 10 cm X 10 mét [bắn 2 phát 3] [giấy nhôm phẳng tự dính mạnh] màng chống thấm lá nhôm phẳng 15 cm X 10 mét [bắn 2 phát 3] [tự dính mạnh] màng chống thấm lá nhôm phẳng 20 cm X 10 mét 【Bắn 2 phát 3] [Tự dính mạnh] Lưới nhôm cuộn chống thấm [Gói dùng thử] Lưới nhôm 10 cm X 1 m 30 cm X 10 mét [Chống lão hóa tự dính mạnh và tuổi thọ cao hơn] Lưới nhôm cuộn chống thấm 50 cm X10 Mét [Tự dính mạnh và tuổi thọ cao hơn chống lão hóa] Lưới màng chống thấm nhôm 50 cm X 1 mét [Tự dính mạnh và chống lão hóa tuổi thọ lâu hơn] Lưới màng chống thấm nhôm 1 mét X 1 mét [Khả năng tự dính mạnh và độ bền lâu hơn】 Lưới màng chống thấm nhôm 1 mét X 5 mét [Khả năng tự dính mạnh và chống lão hóa tuổi thọ cao hơn] Lưới màng chống thấm nhôm 1 mét X10 mét [Khả năng chống lão hóa tự dính mạnh lâu hơn life] Màng chống thấm lá nhôm phẳng 30 cm X 10 mét [Tự dính mạnh] Màng chống thấm lá nhôm phẳng 50 cm X 10 mét [Tự dính mạnh] Màng chống thấm lá nhôm phẳng 1 mét X 5 mét [Tự dính mạnh] Màng chống thấm lá nhôm phẳng 1 mét X 10 mét [Tự dính mạnh] Màng chống thấm
Sơn bóng: bán mờ
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m
Băng dính chống thấm mái nhà chống rò rỉ vật liệu hàn gắn tấm lợp mái cuộn tự dính mạnh mẽ butyl băng cắm vua nhãn dán băng keo chống thấm 3m

0965.68.68.11