Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-588524322778
217,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Băng keo chống thấm bù rò rỉ, miếng dán chống rò rỉ mạnh, băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước, miếng dán chống rò rỉ một lần, độ nhớt cao, bác sĩ nội trú băng dính chống nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Home Medicine
Mô hình: HJD
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: [Băng mạnh] 10cm * 10cm đen trải nghiệm bộ 1 miếng [Băng mạnh] 10cm * 1.5 mét đen [Băng mạnh] 10cm * 1.5 mét trắng [Băng mạnh] 10cm * 1.5 mét trong suốt [Băng mạnh] 18cm * 1.5 mét Đen [Băng keo mạnh] 18cm * 1.5 mét trắng [Băng keo mạnh] 18cm * 1.5 mét trong suốt [Băng keo mạnh] 30cm * 1.5 mét đen [Băng keo mạnh] 30cm * 1.5 mét trắng [Băng keo mạnh] 30cm * 1.5 mét trong suốt [Băng keo bác sĩ tại nhà 】 2,5cm * 1m đỏ [băng bác sĩ tại nhà] 2,5cm * 1 trắng [băng bác sĩ tại nhà] 2,5cm * 3 m đỏ [băng bác sĩ tại nhà] 2,5cm * 3 trắng [băng mạnh] 12 cuộn / hộp 10 * 1,5 mét đen [băng mạnh] 12 cuộn / hộp 10 * 1.5 mét trắng [phiên bản dày được gia cố màu đen] 10cm * 1.5 mét [phiên bản dày được gia cố trắng] 10cm * 1.5 mét [phiên bản dày được gia cố trong suốt] 10cm * 1.5 mét bằng thép dẻo Đất sét [ 200g ngà voi] Đất sét thép dẻo [800g ngà voi]
Sơn bóng: độ bóng cao

0965.68.68.11