Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-594194381723
495,000 đ
Phân loại màu:
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wickner
Mô hình: JC-01T
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: [Mua 2 tặng 1] 10 cm X 10 mét [Giấy nhôm phẳng tự dính chắc chắn] [Mua 2 tặng 1] 15 cm X 10 mét [Giấy nhôm phẳng tự dính mạnh] [Mua 2 tặng 1 miễn phí] 20 cm X 10 mét [Giấy nhôm phẳng tự dính chắc chắn] [Mua 2 tặng 1] Nhôm vuông 10cm X10m [Chống lão hóa tự dính mạnh mẽ, tuổi thọ cao hơn] [Mua 2 tặng 1] Nhôm vuông 15cm X10m [mạnh tự -sao lâu hơn tuổi thọ lâu hơn] [Mua 2 tặng 1] Nhôm vuông 20cm X5m [khả năng tự kết dính mạnh mẽ và chống lão hóa tuổi thọ cao hơn] [Mua 2 tặng 1] Nhôm vuông 20cm x10m [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh mẽ tuổi thọ cao hơn] [ Mua 2 tặng 1] Nhôm lưới 10 cm X 10 mét [độ dày] [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh mẽ, tuổi thọ cao hơn] [Mua 2 tặng 1] Nhôm lưới 15 cm X 10 mét [độ dày] [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh mẽ tuổi thọ cao hơn] [Mua 2 tặng 1] Nhôm lưới 20 cm X 10 mét [độ dày] [tự dính mạnh và chống lão hóa tuổi thọ cao hơn] 30 cm X 10 mét [lá nhôm phẳng tự dính mạnh] 50 cm X 10 mét [lá nhôm phẳng tự dính mạnh] 1 Mét X 5 mét [Lá nhôm phẳng tự dính mạnh] 1 mét X 10 mét [Lá nhôm phẳng tự dính mạnh] 30 cm X 5 mét vuông nhôm [tự dính mạnh và chống lão hóa tuổi thọ cao hơn] Nhôm vuông 30 cm X 10 mét [khả năng chống tự dính mạnh Tuổi thọ lâu hơn] Nhôm vuông 50cmX10m [tự dính mạnh và tuổi thọ lâu hơn] Nhôm vuông 1mX5m [tự dính mạnh và tuổi thọ lâu hơn] 1mX10m vuông nhôm [tự dính mạnh Tuổi thọ lâu hơn chống lão hóa] 30 cm X 10 mét [độ dày] nhôm lưới [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh tuổi thọ cao hơn] 40 cm X 10 mét [độ dày] nhôm vuông [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh tuổi thọ cao hơn ] 50 cm X10 mét [độ dày] nhôm lưới [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh mẽ, tuổi thọ cao hơn] 1 mét X5 mét [độ dày] nhôm vuông [khả năng chống lão hóa tự dính mạnh mẽ, tuổi thọ cao hơn] 1 mét X10 mét [độ dày] nhôm vuông [Mạnh tự dính và chống lão hóa tuổi thọ cao hơn]
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm
Mái nhà băng chống thấm nhà gỗ rò rỉ nước vật liệu hàn gắn mái nhà chống rò rỉ vật liệu cuộn butyl vết nứt dán mạnh mẽ cắm vua băng dán chống thấm

0965.68.68.11