Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham

MÃ SẢN PHẨM: TD-39524672977
358,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Home Medicine
Mô hình: JYT
Phân loại màu: 1,5 m trắng 1,5 m vàng 3 m trắng 1,5 m đen 3 m vàng 3 m đen
Sơn bóng: độ bóng cao
Công suất: 1L trở xuống
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham
Bác sĩ tại nhà dán ống nước ppr băng keo sửa chữa rò rỉ đường ống nước sửa chữa rò rỉ cần câu vợt sửa chữa liên kết bang keo chong tham

0965.68.68.11