Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-639437449740
415,000 đ
Phân loại màu:
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: bảo vệ nhà
Mô hình: Land Dragon & House Guard Tên chung: Butyl Tape
Chất liệu: cao su butyl chất lượng cao
Công suất: khác
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: [Mua 2 Tặng 1 Cùng kiểu] 10cm * 10m [Bảo hành 30 năm Màng nhôm bóng nâng cấp mới] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 15cm * 5m [Bảo hành 30 năm Nâng cấp mới Màng nhôm bóng] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 15 cm * 10 mét [Bảo hành 30 năm và màng nhôm bóng nâng cấp mới] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 20 cm * 5 mét [Bảo hành 30 năm và nâng cấp mới Màng nhôm mịn] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 20 cm * 10 mét [Bảo hành 30 năm và màng nhôm bóng nâng cấp mới] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 10 cm * 10 mét {dày} [bảo hành 60 năm Màng nhôm vuông nâng cấp mới] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 15cm * 5m {độ dày} [Bảo hành 60 năm, màng nhôm vuông nâng cấp mới] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 15cm * 10m {Độ dày} [Màng nhôm vuông mới nâng cấp 60 năm bảo hành] [Mua 2 tặng 1 cùng kiểu] 20cm * 5m {Dày} [Màng nhôm vuông nâng cấp mới bảo hành 60 năm] [Mua 2 tặng 1 Cùng kiểu] 20cm * 10m {dày} [Bảo hành 60 năm, nâng cấp mới màng nhôm lưới] 1m * 1m [Bảo hành 30 năm, nâng cấp mới màng nhôm mịn] 1m * 5m [bảo hành 30 năm, nâng cấp mới Màng nhôm bóng] 1m * 10m [Màng nhôm mịn nâng cấp mới bảo hành 30 năm] 1m * 1m {dày} [Màng nhôm vuông mới nâng cấp bảo hành 60 năm] 1m * 5m {dày} [Màng nhôm vuông mới nâng cấp bảo hành 60 năm] 1m * 10m {dày} [Màng nhôm vuông mới nâng cấp bảo hành 60 năm ]
Sơn bóng: độ bóng cao
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước
Mái nhà Băng keo chống thấm dột Rò rỉ Nhà vua Vết nứt Chống rò rỉ Vật liệu tạo tác Vải mái tự dính Nước thoát nước Chất liệu butyl băng keo điện chống nước

0965.68.68.11