Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn

MÃ SẢN PHẨM: TD-631120702330
196,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: xbbjj10m
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: đỏ rộng 45mm * 10 mét bạc rộng 45mm * 10 mét đen rộng 45mm * 10 mét xanh lá rộng 45mm * 10 mét nâu rộng 45mm * 10 mét xanh cỏ rộng 45mm * 10 mét xanh dương rộng 45mm * 10 mét xanh da trời rộng 45mm * 10m màu hồng rộng 45mm * 10m màu cam đỏ rộng 45mm * 10 màu be rộng 45mm * 10m trắng rộng 45mm * 10m tím rộng 45mm * 10m đen và vàng rộng 45mm * rộng 10m 20mm * dài 10m (màu ghi chú) 2 cuộn giá rộng 30mm * Dài 10 mét (màu ghi chú) 2 cuộn giá rộng 40mm * dài 10 mét (màu ghi chú) rộng 50mm * dài 10 mét (màu ghi chú) rộng 60mm * dài 10 mét (màu ghi chú) rộng 80mm * 10m dài (màu ghi chú) Rộng 100mm * dài 10m (màu ghi chú) Cuộn lớn rộng 45mm * dài 50m (màu ghi chú) Cuộn lớn rộng 50mm * dài 50m (màu ghi chú) Cuộn lớn rộng 60mm * dài 50m (ghi chú màu sắc)
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn
Băng dính vải màu, bẫy cảnh báo chống thấm nước mạnh, băng dính một mặt, màu vàng bạc đỏ, chụp ảnh trang trí tự làm có độ nhớt cao, sàn triển lãm đám cưới, xé băng dính không đánh dấu cho các mối nối thảm băng keo vải khổ lớn

0965.68.68.11