Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-646160953348
215,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: buji
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: màu đỏ rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu bạc rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu đen rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu trắng rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu cam rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu hồng rộng 4,8 cm * 20 mét Màu xanh lá cây dài 4,8 cm rộng * 20 mét Bộ sưu tập ưu tiên trẻ em giao hàng màu nâu rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu xanh lam đậm rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu xanh lá cây cỏ rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu xanh da trời rộng 4,8 cm * 20 mét Chiều dài màu tím Rộng 4,8 cm * dài 20 mét màu vàng, rộng 4,8 cm * dài 20 mét, rộng 45 mm * dài 20 mét [màu nhận xét được chụp ảnh] rộng 60 mm * dài 20 mét [màu nhận xét được chụp ảnh] rộng 80 mm * dài 20 mét [ảnh màu chú thích] rộng 100 mm * Dài 20 mét [chụp ảnh màu nhận xét]
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng
Băng dính vải màu mạnh để dán thảm tự làm sàn trang trí chống thấm nước liền mạch bẫy rò rỉ cảnh báo băng sàn bảo vệ màng có độ nhớt cao mở rộng keo viscose màu đỏ đám cưới băng dính vải màu vàng

0965.68.68.11