Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-654369334663
262,000 đ
Phân loại màu:
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: trắng-rộng 48mm * dài 20m, trắng-rộng 60mm * dài 20m, vàng-48mm * dài 20m, vàng-rộng 60mm * dài 20m
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt
Miloqi băng vải trắng có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ quát vá vá vá lỗi da tự dính sửa chữa vá lỗ cạnh giường kéo và vá vải vá chịu mài mòn băng keo vải cách nhiệt

0965.68.68.11