Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-642675213817
205,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: shaungmianbuji
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: rộng 10mm x dài 20 mét (tổng 2 cuộn 40 mét) rộng 12mm x dài 20 mét (tổng 2 cuộn 40 mét) rộng 15mm x dài 20 mét (tổng 2 cuộn 40 mét) rộng 18mm x dài 20 mét (2 tổng số cuộn là 40 mét)) rộng 20 mét x dài 20 mét dài 25 mét rộng 20 mét dài 30 mét rộng 20 mét dài 35 mét rộng 35 mét dài 20 mét rộng 40 mét x dài 20 mét rộng 45 mét x dài 20 mét rộng 50 mét x dài 20 mét rộng 60 mét x dài 20 mét, rộng 80mm x dài 20 mét, rộng 100mm x dài 20 mét
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-20
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện
Keo dán nền vải hai mặt mạnh mẽ của Benyida cho đám cưới và triển lãm Băng dính liền tường cố định có độ dính cao mạnh mẽ, sàn nối cố định thảm, băng dính hai mặt không thấm nước, băng dính chịu nhiệt độ cao băng dính vải dẫn điện

0965.68.68.11