Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-654369154847
262,000 đ
Phân loại màu:
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: màu xanh lá cây-rộng 48mm * dài 20m xanh lục-rộng 60mm * dài 20m màu đỏ-rộng 48mm * dài 20m màu đỏ-rộng 60mm * dài 20m xanh lam-rộng 48mm * dài 20m xanh lam-rộng 60mm * dài 20 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt
Miloqi băng vải màu xanh lá cây có độ dẻo cao mạnh mẽ miếng da ghế sofa vá vá vá vá lỗi không thấm nước phổ biến vá vá lỗi tự dính da sửa chữa vá lỗ đầu giường chống mài mòn miếng dán vải không đánh dấu băng dính vải cách nhiệt

0965.68.68.11