Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-629565836244
1,650,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Khoản mục: 36 cuộn phim vải màu
Loại băng: băng
Phân loại màu: đỏ rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) bạc rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) đen rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) trắng rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) vàng rộng 48mm * dài 20m ( 36 cuộn) màu nâu rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) màu tím rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) màu hồng rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) màu xanh lam rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) màu cam rộng 48mm * dài 20m ( 36 cuộn) Màu xanh lá cây rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) Màu xanh da trời rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn) Màu xanh lá cây cỏ rộng 48mm * dài 20m (36 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính
Băng dính thảm vải Benyida dài 20 mét màu mạnh mẽ bạt một mặt màu xám đường may dính cao màu đỏ đám cưới liền mạch chống mài mòn cảnh báo cảnh báo chống thấm sàn Tự làm băng trang trí thảm băng keo vải tự dính

0965.68.68.11