Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-647051873104
1,172,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Số: bujijiaodai002
Phân loại màu sắc: Giá cả phải chăng FCL [Màu đỏ 4,8cm * 20m] 24 cuộn với tổng chiều dài 480 mét. * 20 mét] Tổng cộng 24 cuộn 480 mét, hộp đầy đủ giá cả phải chăng [4,8 cm * 20 mét màu vàng】 24 cuộn, tổng cộng 480 mét, các thông số kỹ thuật và màu sắc khác, liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để nhận hàng ưu tiên cho em bé
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện
Băng dính thảm Benyida Không đánh dấu Băng dính mạnh mẽ Trang trí sàn Ngói Phim bảo vệ Cố định Băng thảm có độ nhớt cao băng dính vải tĩnh điện

0965.68.68.11