Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-651323051563
282,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: dài 20 cm * rộng 20 cm * dày 0,3 cm [30 miếng] dài 20 cm * rộng 20 cm * dày 0,5 cm [30 miếng] dài 20 cm * rộng 20 cm * dày 1,0 cm [30 miếng] 20 cm Chiều dài * Chiều rộng 20cm * Độ dày 2,0cm [30 miếng] Chiều dài 20cm * Chiều rộng 20cm * Độ dày 3,0cm [30 miếng] Chiều dài 20cm * Chiều rộng 20cm * Độ dày 5,0cm [30 miếng] Chiều dài 30cm * chiều rộng 20cm * dày 0,3cm [20 miếng ] Dài 30 cm * rộng 20 cm * dày 0,5 cm [20 miếng] dài 30 cm * rộng 20 cm * dày 1,0 cm [20 miếng] dài 30 cm * rộng 20 cm * dày 2,0 cm [20 miếng] dài 30 cm * rộng 20 cm * dày 3.0 cm [ 20 miếng] Dài 30 cm * rộng 20 cm * dày 5,0 cm [20 miếng] Dài 2 m * Rộng 1m * Dày 0,5 cm [3 cuộn] Dài 2m * Rộng 1 mét * Dày 1,0 cm [2 cuộn] Chiều dài 2 mét * Chiều rộng 1 mét * Độ dày 2,0 cm [1 cuộn] Chiều dài 2 mét * Chiều rộng 1 mét * Độ dày 3,0 cm [1 cuộn] Chiều dài 2 mét * Chiều rộng 1 mét * Độ dày 5,0 cm [1 cuộn]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt
Băng keo bọt biển mật độ cao màu đen hộp quà tặng thủ công làm đầy bao bì vật liệu lót sản phẩm thủy tinh sứ thủy tinh đệm chống va chạm bao bì thấm hút bọt biển lớn mềm có thể tùy chỉnh miếng đệm xốp băng keo mút xốp 1 mặt

0965.68.68.11