Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-654755078894
266,000 đ
Phân loại màu:
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: Xốp dán chống va chạm-cỏ xanh-10 miếng xốp chống va chạm-trắng-10 miếng xốp chống va chạm-trắng-10 miếng dán chống va chạm-hồng-10 miếng dán chống va chạm-nâu- 10 miếng bọt biển chống va chạm-màu gỗ-10 miếng bọt biển chống va chạm-đen-10 miếng bọt biển chống va chạm-xám-10 miếng
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt
Băng xốp mềm Miloqi miếng dán chống va chạm gia đình bàn cà phê mặt bàn chống va chạm đệm giảm chấn dán kính đá cẩm thạch góc vuông góc cạnh không thấm nước và chống mài mòn Miếng dán bọt biển chống va chạm tự dính băng keo mút xốp 2 mặt

0965.68.68.11