Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-544432029013
290,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 69
Màu sắc Phân loại: Loại nhỏ dài 5mmx33m dài 8mmx33m chính hãng dài 10mmx33m chính hãng dài 12mmx33m chính hãng dài 15mmx33m dài 18mmx33m chính hãng dài 20mmx33m dài 25mmx33m chính hãng dài 30mmx33m dài 35mmx33m chính hãng dài 40mmx33m dài 45mmx33m chính hãng dài 50mmx33m dài 60mmx33m chính hãng Dài
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ
Băng vải thủy tinh 3M69 Băng keo chống cháy chính hãng Băng vải cách điện Chất kết dính Cách điện Băng keo chịu nhiệt độ cao Chống cháy một mặt Băng keo chịu mài mòn Sợi thủy tinh Chịu nhiệt độ cao 200 độ Một mặt băng keo trong nhỏ

0965.68.68.11