Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-596431453811
222,000 đ
Phân loại màu:
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: YY-3M9080
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: rộng 8mm chính hãng * dài 50m chính hãng rộng 10mm * dài 50m chính hãng rộng 12mm * dài 50m chính hãng rộng 15mm * dài 50m chính hãng rộng 20mm * dài 50m chính hãng rộng 25mm * dài 50m chính hãng rộng 30mm * dài 50 mét chính hãng rộng 40mm * Dài 50 mét chính hãng rộng 50mm * dài 50 mét chính hãng rộng 60mm * dài 50 mét chính hãng rộng 80mm * dài 50 mét chính hãng rộng 100mm * dài 50 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng
Keo hai mặt 3m9080HL siêu bền, siêu mỏng, mờ, không vạch, độ dẻo cao, cố định ô tô, không vạch dấu ô tô Keo hai mặt chống nhiệt độ cao, bền chắc, không dấu vết, chống hàng giả 3M hai mặt chính hãng băng băng dính cách điện vàng

0965.68.68.11