Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-651845312327
306,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Miếng dán chống trượt ô tô ef6
Phân loại màu sắc: [Cố định chắc chắn chống trượt] dài 15cm * rộng 10,5cm [mua một tặng một]
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt nano không đánh dấu hấp phụ mạnh dán xe phổ thông chống trượt thảm ma thuật miếng dán cố định xe lưu trữ băng dính xốp 2 mặt

0965.68.68.11