Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-643731719490
505,000 đ
Phân loại màu:
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: (5 cuộn) rộng 2 cm * dài 5 mét (5 cuộn) rộng 3 cm * dài 5 mét (5 cuộn) rộng 5 cm * dài 5 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp
Mi Leqi băng nỉ dày đệm chống va chạm tự dính đệm cao su bọt biển vòm văn phòng máy tính bàn ghế chân sàn gỗ bề mặt gạch câm chống mài mòn chống trầy xước hấp thụ sốc và giảm tiếng ồn miếng dán đệm chân băng keo 2 mặt xốp

0965.68.68.11