Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-645176174675
224,000 đ
Phân loại màu:
(3 cuộn) rộng 1,5 cm * dài 1 m * dày 20 mm
(3 cuộn) rộng 2cm * dài 1m * dày 20mm
(3 cuộn) rộng 2,5cm * dài 1m * dày 20mm
(3 cuộn) rộng 3cm * dài 1m * dày 20mm
(3 cuộn) rộng 5cm * dài 1m * dày 20mm
Vị trí lắp đặt:
Xe nguyên chiếc
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Con dấu giấy màu vàng 2
Phân loại màu: (3 cuộn) rộng 1,5 cm * dài 1 m * dày 20 mm (3 cuộn) rộng 2 cm * dài 1 m * dày 20 mm (3 cuộn) rộng 2,5 cm * dài 1 m * Dày 20 mm (3 cuộn) rộng 3 cm * dài 1 m * dày 20 mm (3 cuộn) rộng 5 cm * dài 1 m * dày 20 mm
Phần lắp đặt: toàn bộ xe
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Miloqi cửa và cửa sổ cách âm dải niêm phong cửa dưới đáy cửa sổ khoảng cách lấp đầy keo bọt biển dài chống gió và chống bụi tự dính Băng keo xốp 2 mặt dán tường

0965.68.68.11