Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-619814734522
208,000 đ
Phân loại màu:
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 5952 + 5608
Phân loại màu sắc: chiều rộng màu đen dài 0,6 * 3 mét [độ dày 1,1 mm] chiều rộng màu đen dài 0,8 * 3 mét [độ dày 1,1 mm] chiều rộng màu đen dài 2,0 * 3 mét [độ dày 1,1 mm] chiều rộng màu đen dài 4,0 * 3 mét [độ dày 1,1 mm ] Chiều rộng màu xám dài 0,5 * 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Chiều rộng màu xám dài 0,5 * 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Hai cuộn chiều rộng màu xám dài 0,6 * 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Chiều rộng màu xám dài 0,8 * 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Chiều rộng màu xám dài 1,0 * 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Chiều rộng màu xám dài 1,5 * 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Chiều rộng màu xám dài 2,0 * 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Chiều rộng màu xám 3,0 * dài 3 mét [Độ dày 0,8 mm] Chiều rộng xám 4,0 * dài 3 mét [độ dày 0,8 mm] Chiều rộng màu xám dài 5,0 * 3 mét [độ dày 0,8 mm]
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m
Miếng bọt biển chịu nhiệt độ cao 3M hai mặt với băng đa chức năng VHB gia dụng không thấm nước, không đánh dấu, viscose mạnh có độ nhớt cao, máy ghi âm lái xe cố định Giá đỡ điện thoại di động ETC cho ô tô băng dính lụa 3m

0965.68.68.11