Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-627115884435
195,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 1,5 cm * dài 1 m [dày 20 mm]
Rộng 2 cm * dài 1 mét [dày 20 mm]
Rộng 2,5cm * dài 1m [dày 20mm]
Rộng 3 cm * dài 1 mét [dày 20 mm]
Rộng 5cm * dài 1m [dày 20mm]
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Dải bọt biển đen 2020
Phân loại màu sắc: rộng 1,5cm * dài 1m [dày 20mm] rộng 2cm * dài 1m [dày 20mm] rộng 2,5cm * dài 1m [dày 20mm] rộng 3cm * dài 1m [dày 20mm] rộng 5cm * dài 1 mét [độ dày 20mm ]
Doanh nghiệp sản xuất: Miller Qi
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt
Miloqi dải cao su bọt biển màu đen mạnh mẽ đường may cửa kính chắn gió và chống gián muỗi Băng bọt một mặt tự dính dải niêm phong hấp thụ sốc bàn cách âm góc bàn chống va chạm Hộp xốp EVA đệm chống thấm nước Miếng xốp dính 2 mặt

0965.68.68.11