3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-535586175098
407,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 9495LE
Phân loại màu sắc: rộng 10mm * rộng 55M 15mm * rộng 55M 20mm * rộng 55M 25mm * rộng 55M 30mm * rộng 55M 35mm * rộng 55M 40mm * rộng 55M 50mm * rộng 55M 60mm * rộng 55M 70mm * 55M rộng 80mm * rộng 55M 90mm * 55M rộng 18mm * 55M
3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m
3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m
3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m
3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m
3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m
3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m
3M9495LE-3M300LSEPET Băng keo hai mặt trong suốt không đánh dấu mạnh mẽ dán màn hình nhựa kim loại băng dính 3m

0965.68.68.11