3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội

MÃ SẢN PHẨM: TD-560523720936
225,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 3M 5608A
Phân loại màu: 10mm * 3m 15mm * 3m 20mm * 3m 30mm * 3m 40mm * 3m 50mm * 3m chiều rộng tùy chỉnh vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội
3M5608A-GF VHB băng keo hai mặt mạnh mẽ xe ​​hơi nhà chung keo bọt hai mặt không đánh dấu khả năng chịu nhiệt độ cao Băng dính 3M tại Hà Nội

0965.68.68.11