5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-529781328736
219,000 đ
Phân loại màu:
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: trắng vàng đỏ xanh xanh đen vàng trong suốt rộng 5mm * dài 50m * 4 cuộn vàng rộng 8mm * dài 50m * 3 cuộn vàng rộng 10mm * dài 50m * 2 cuộn vàng rộng 12mm * dài 50m * 2 cuộn vàng rộng 15mm * Dài 50m * 2 cuộn màu vàng rộng 18mm * dài 50m * 2 cuộn màu vàng rộng 20mm * dài 50m màu vàng rộng 25mm * dài 50m màu vàng rộng 30mm * dài 50m màu vàng rộng 35mm * dài 50m màu vàng rộng 40mm * dài 50m màu vàng rộng 45mm * dài 50m màu vàng rộng 50mm * dài 50m màu vàng rộng 60mm * dài 50m màu vàng rộng 70mm * dài 50m màu vàng rộng 80mm * dài 50m màu vàng rộng 90mm * dài 50m màu vàng rộng 100mm * dài 50 mét thông số kỹ thuật đặc biệt
Thương hiệu: Jinxingtai Adhesive Technology Co., Ltd.
Mã số: JXT50BAIDWMLJ001
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng
5s Định vị máy tính để bàn Băng rửa Không có dấu vết Cảnh báo bảng trắng Màu đỏ Vàng Xanh Xanh Xanh và Trắng đánh dấu Stab băng dính trong đa năng

0965.68.68.11