Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng

MÃ SẢN PHẨM: TD-527343837874
213,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: JXT12BAISMJ
Phân loại màu sắc: chiều rộng 5 mm, chiều dài 12 mét, 1 ống, 40 cuộn, chiều rộng 6 mm, chiều dài 12 mét, 1 ống, 34 cuộn, chiều rộng 7 mm, chiều dài 12 mét, 1 ống, 30 cuộn, chiều rộng 8 mm, chiều dài 12 mét, 1 ống, 25 cuộn, rộng 9 mm, dài 12 mét 1 Ống 22 cuộn chiều rộng 10 mm dài 12 m 1 ống 20 cuộn chiều rộng 12 mm dài 12 m 1 ống 16 cuộn chiều rộng 15 mm dài 12 m 1 ống 14 cuộn chiều rộng 20 mm dài 12 m 1 ống 10 cuộn chiều rộng 25 mm dài 12 m 1 ống 8 cuộn chiều rộng 30 mm dài 12 m 1 ống chiều rộng 6 cuộn 35 mm dài 12 m 1 ống 6 cuộn chiều rộng 40 mm dài 12 m 1 ống 4 cuộn chiều rộng 45 mm dài 12 m 1 ống 4 cuộn chiều rộng 50 mm dài 12 m 1 ống 4 cuộn chiều rộng 60 mm dài 12 mét một ống 3 cuộn chiều rộng 100 mm dài 12 mét 1 ống 2 cuộn chiều rộng 18 mm dài 12 mét 1 ống 11 cuộn
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng
Keo dán hai mặt cường độ rộng cố định handmade mạnh mẽ dính hai mảnh giấy dán tường cao siêu mỏng đặc biệt băng dính 2 mặt chuyên dụng

0965.68.68.11