Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-547444579703
265,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 3M4298UV
Phân loại màu sắc: Đường kính 30mm (30 chiếc) Độ dày 1mm Đường kính 40mm (25 chiếc) Độ dày 1mm Đường kính 50mm (20 chiếc) Độ dày 1mm Đường kính 60mm (10 chiếc) Độ dày 1mm Đường kính 80mm (10 chiếc) Độ dày 1mm 54.5mm * 43mm (10 chiếc) ) 1mm dày 85mm * 54mm (10 chiếc) 1mm dày 76mm * 65mm (10 chiếc) 1mm dày 79mm * 62mm (10 chiếc) dày 1mm 76mm * 76mm (10 chiếc) dày 1mm, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt acrylic mạnh mẽ trong suốt nhựa liền mạch không thấm nước nhiệt độ cao điều khiển dụng cụ cao su nhà kết dính hai mặt xốp dính 2 mặt

0965.68.68.11