Khách sạn 4d quản lý nhà bếp nhãn nhận dạng nhà bếp năm nhãn dán quản lý thông thường mặt bàn chống thấm dầu và không thấm nước Nhãn dán định vị 5s Nhãn dán định vị máy tính để bàn 5s nhãn định vị máy tính để bàn nhà trẻ bệnh viện Nhà bếp 6 nhãn dán quản lý băng keo mút xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-607134055701
195,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Hongxin
Mã số: HX-4d015
Loại băng: tự dính
Phân loại màu sắc: đỏ rộng 1,2 cm * dài 33 m vàng rộng 1,2 cm * dài 33 m xanh lam rộng 1,2 cm * dài 33 m xanh lục rộng 1,2 cm * dài 33 m đen rộng 1,2 cm * dài 33 m trắng rộng 1,2 cm * 33 Mét chiều dài đen và vàng chiều rộng 1,2 cm * dài 33 mét màu đỏ và trắng chiều rộng 1,2 cm * màu xanh lục dài 33 mét và màu trắng chiều rộng 1,2 cm * màu đen dài 33 mét chiều rộng 1,2 cm * chiều dài 33 mét chiều rộng 0,5 cm * 33 mét 2 cuộn ( ảnh nhận xét màu) rộng 0,8 cm * 33 mét 2 cuộn (ảnh nhận xét màu) rộng 1 cm * dài 33 mét (ảnh nhận xét màu) rộng 1,5 cm * dài 33 mét (ảnh màu nhận xét rộng 2 cm * dài 33 mét (chụp ảnh) Màu ghi rộng 2,5 cm * dài 33 mét (màu nhận xét chụp ảnh rộng 3 cm * dài 33 mét (chụp ảnh màu rộng 3,5 cm * dài 33 mét (ảnh màu rộng 4 cm * dài 33 mét (ảnh màu nhận xét) rộng 4,5 cm * Dài 33 mét (ghi chú màu chụp ảnh rộng 4,8 cm * dài 33 mét (ghi chú màu chụp ảnh rộng 5 cm * dài 33 mét (ghi chú ảnh màu rộng 6 cm * dài 33 mét (ghi chú màu chụp ảnh rộng 8 cm * dài 33 mét) (chụp ảnh)) nhận xét màu sắc
Nhà sản xuất: Shenzhen Jinhong Tape Technology Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-10-28
Khách sạn 4d quản lý nhà bếp nhãn nhận dạng nhà bếp năm nhãn dán quản lý thông thường mặt bàn chống thấm dầu và không thấm nước Nhãn dán định vị 5s Nhãn dán định vị máy tính để bàn 5s nhãn định vị máy tính để bàn nhà trẻ bệnh viện Nhà bếp 6 nhãn dán quản lý băng keo mút xốp 2 mặt
Khách sạn 4d quản lý nhà bếp nhãn nhận dạng nhà bếp năm nhãn dán quản lý thông thường mặt bàn chống thấm dầu và không thấm nước Nhãn dán định vị 5s Nhãn dán định vị máy tính để bàn 5s nhãn định vị máy tính để bàn nhà trẻ bệnh viện Nhà bếp 6 nhãn dán quản lý băng keo mút xốp 2 mặt
Khách sạn 4d quản lý nhà bếp nhãn nhận dạng nhà bếp năm nhãn dán quản lý thông thường mặt bàn chống thấm dầu và không thấm nước Nhãn dán định vị 5s Nhãn dán định vị máy tính để bàn 5s nhãn định vị máy tính để bàn nhà trẻ bệnh viện Nhà bếp 6 nhãn dán quản lý băng keo mút xốp 2 mặt
Khách sạn 4d quản lý nhà bếp nhãn nhận dạng nhà bếp năm nhãn dán quản lý thông thường mặt bàn chống thấm dầu và không thấm nước Nhãn dán định vị 5s Nhãn dán định vị máy tính để bàn 5s nhãn định vị máy tính để bàn nhà trẻ bệnh viện Nhà bếp 6 nhãn dán quản lý băng keo mút xốp 2 mặt

0965.68.68.11