Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-630287826803
483,000 đ
Phân loại màu:
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-TFL - C08
Loại băng: băng cách điện
Phân loại màu: dày 0,13mm X1cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,13mm X1,3 cm X10 mét (8 cuộn) dày 0,13mm X1,9 cm X10 mét (8 cuộn) dày 0,13mm X2,5 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,13mm X3 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,13mm X4 cm X 10 mét (8 cuộn) dày 0,13mm X5 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,13mm X 6 cm X 10 mét (8 cuộn) 0,13 độ dày mm X8 cm X 10 mét (8 cuộn) Độ dày 0,13mm X 10 cm X 10 mét (8 cuộn) Độ dày 0,18mm X 1 cm X 10 mét (8 cuộn) Độ dày 0,18mm X 1,3 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18mm X1,9 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18mm X 2,5 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18mm X 3 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18mm X 4 cm X10 mét (8 cuộn) dày 0,18mm X5 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,18mm X6 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,18mm X8 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,18mm X10 cm X 10 mét (8 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-19
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt
Máy hàn niêm phong băng keo nhiệt độ cao Băng keo teflon bàn phím chịu mài mòn vải nhiệt độ cao Băng keo nhiệt độ cao băng keo dán cách nhiệt điện thoại di động sửa chữa điện thoại di động Băng keo teflon 200 độ 300 độ băng cách nhiệt

0965.68.68.11