Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-627568790994
187,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: chiều rộng 10MM * chiều dài 5 mét * chiều dày 2mm chiều rộng 15MM * chiều dài 5 mét * chiều dày 2mm chiều rộng 20MM * chiều dài 5 mét * chiều dày 2mm chiều rộng 25MM * chiều dài 5 mét * chiều dày 2mm chiều rộng 30MM * chiều dài 5 mét * chiều dày 2mm chiều rộng 40MM * Dài 5m * dày 2mm và rộng 50mm * dài 5m * dày 2mm và rộng 10mm * dài 5m * dày 3mm và rộng 15mm * dài 5m * dày 3mm và rộng 20mm * dài 5m * dày 3mm và rộng 25mm * dài 5m * 3mm chiều dày và chiều rộng 30MM * chiều dài 5 mét * chiều dày và chiều rộng 3mm 40MM * chiều dài 5 mét * chiều dày và chiều rộng 3mm chiều dài 50MM * 5 mét * chiều dày và chiều rộng 3mm 10MM * chiều dài 2 mét * chiều dày và chiều rộng 5mm 15MM * Chiều dài 2 mét * 5mm độ dày và chiều rộng 20MM * dài 2m * dày 5mm và rộng 25mm * dài 2m * dày 5mm và rộng 30mm * dài 2m * dày 5mm và rộng 40mm * dài 2m * dày 5mm và rộng 50mm * dài 2m * dày 5mm [Thông số kỹ thuật khác tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng]
Doanh nghiệp sản xuất: Miller Qi
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m
Băng bọt biển Miller Qi eva màu đen tấm đệm bọt biển một mặt chắc chắn góc bàn chống va chạm dày đệm chân máy đệm hấp thụ va chạm đệm bọt biển có độ nhớt cao băng keo dán cửa và cửa sổ Dải cách âm dày 2-3-5MM băng keo xốp 2 mặt 3m

0965.68.68.11