Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp

MÃ SẢN PHẨM: TD-653338889568
211,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Beimancai (vật liệu xây dựng cơ bản)
Mô hình: Băng keo chống thấm cách điện butyl tự dính
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu sắc: (cách nhiệt chống thấm tự dính) rộng 24mm * dài 5Y (cách nhiệt chống thấm tự dính) rộng 24mm * dài 5Y (giá 5 cuộn) (cách nhiệt chống thấm tự dính) rộng 24mm * dài 5Y (giá 170 cuộn) ( Cách nhiệt chống thấm tự dính) rộng 50mm * dài 5Y (giá 1 cuộn) (cách nhiệt chống thấm tự dính) rộng 50mm * dài 5Y (giá 5 cuộn) (cách nhiệt chống thấm tự dính) rộng 50mm * dài 5Y (giá 60 cuộn)
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp
Băng cách điện butyl chống thấm nước cao áp, máy bơm nước, cáp đầu cuối ngoài trời co ngót lạnh, băng keo điện, cao su bít kín tự dính băng keo cách điện cao áp

0965.68.68.11