Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp

MÃ SẢN PHẨM: TD-653514907265
215,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Shu's
Mô hình: băng điện PVC
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Hồ Bắc
Các tỉnh và thành phố: Thành phố Xiaogan
Phân loại màu: Màu hỗn hợp 10 mét / cuộn * 6 cuộn màu pha 15 mét / cuộn * 6 cuộn Cơm / tóc xoăn 10 cuộn trắng 15 m / tóc xoăn 10 cuộn trắng 20 m / tóc xoăn 10 cuộn đỏ 10 m / tóc xoăn 10 cuộn đỏ 15 m / tóc xoăn 10 cuộn đỏ 20 m / tóc xoăn 10 cuộn vàng 10 m / tóc xoăn 10 cuộn vàng 15 m / Tóc xoăn 10 cuộn vàng 20 mét / Tóc xoăn 10 cuộn xanh 10 mét / Tóc xoăn 10 tập màu xanh lá cây 15 mét / Tóc xoăn 10 lượng màu xanh lá cây 20 mét / Tóc xoăn 10 lượng màu xanh lam 10 mét / Tóc xoăn 10 lượng màu xanh lam 15 mét / Tóc xoăn 10 lượng màu xanh lam 20 mét / Tóc xoăn 10 cuộn 10 mét * 200 cuộn / màu hộp có thể được kết hợp với 15 mét * 200 cuộn / màu hộp có thể được kết hợp với 20 mét * 200 cuộn / màu hộp có thể được kết hợp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp
Băng cách điện chim chín đầu PVC đen Độ nhớt cao chịu nhiệt độ cao nhiệt độ thấp màu điện vải dính điện băng dính cách điện cao áp

0965.68.68.11