Băng cách điện PVC PVC Electric Cao su ống cách nhiệt dải cao su chống nắng Kem chống nắng rộng 4,5cm băng dính vải cách điện chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-558041412779
185,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: rộng 3,5cm x dài 8 mét (đen) rộng 4,5cm x dài 8 mét (đen) rộng 3,5cm * dài 12 mét (đen) rộng 4,5cm * dài 12 mét (đen) rộng 6cm * 12 mét (đen ) Chiều rộng 8cm * 12 mét (đen) Chiều rộng 10cm * 12 mét (đen) Chiều rộng 4,5cm * Chiều dài 12 mét màu đỏ Chiều rộng 4,5cm * Chiều dài 12 mét màu xanh lam chiều rộng 3,5cm * 8 mét màu đen (96 cuộn) Chiều rộng 3,5cm * 12 mét đen (96 cuộn) rộng 4,5cm * đen 8m (80 cuộn) rộng 4,5cm * đen 12m (80 cuộn) rộng 6cm * đen 12m (60 cuộn) rộng 8cm * 12m đen (48 cuộn) rộng 10cm * 12 Màu đen ( 32 cuộn) rộng 4,5cm * dài 12m màu đỏ (80 cuộn) rộng 4,5cm * dài 12m màu xanh lam (80 cuộn) rộng 4,5cm * 12m màu trắng (80 cuộn)
Băng cách điện PVC PVC Electric Cao su ống cách nhiệt dải cao su chống nắng Kem chống nắng rộng 4,5cm băng dính vải cách điện chịu nhiệt
Băng cách điện PVC PVC Electric Cao su ống cách nhiệt dải cao su chống nắng Kem chống nắng rộng 4,5cm băng dính vải cách điện chịu nhiệt
Băng cách điện PVC PVC Electric Cao su ống cách nhiệt dải cao su chống nắng Kem chống nắng rộng 4,5cm băng dính vải cách điện chịu nhiệt
Băng cách điện PVC PVC Electric Cao su ống cách nhiệt dải cao su chống nắng Kem chống nắng rộng 4,5cm băng dính vải cách điện chịu nhiệt
Băng cách điện PVC PVC Electric Cao su ống cách nhiệt dải cao su chống nắng Kem chống nắng rộng 4,5cm băng dính vải cách điện chịu nhiệt
Băng cách điện PVC PVC Electric Cao su ống cách nhiệt dải cao su chống nắng Kem chống nắng rộng 4,5cm băng dính vải cách điện chịu nhiệt

0965.68.68.11