Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-562398619642
202,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: trắng đỏ xanh xanh trong suốt vàng đen
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt
Băng cách nhiệt điện 25 mét 5cm PVC rộng không thấm nước Đen Cao su Vải Phụ kiện phần cứng chống cháy Màu sắc cộng với Băng keo điện chịu nhiệt

0965.68.68.11