Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-620894331754
556,000 đ
Phân loại màu:
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Laishide
Mô hình: Miếng dán chống thấm nước mạnh mẽ
Phân loại màu: mua 2 tặng 1 [rộng 5cm * dài 10m] nâng cấp băng chống thấm lá nhôm bóng [rộng 10cm * dài 10m] nâng cấp băng chống thấm lá nhôm bóng [rộng 15cm * dài 10m] nâng cấp băng chống thấm lá nhôm bóng [50 cm rộng * dài 5 mét] Băng chống thấm lá nhôm bóng nâng cấp [rộng 50 cm * dài 10 mét] Băng chống thấm lá nhôm bóng nâng cấp [rộng 1 mét * dài 5 mét] Băng chống thấm lá nhôm bóng nâng cấp [Chiều rộng 1 mét * dài 10 mét ] Băng chống thấm lá nhôm bóng nâng cấp [rộng 50 cm * dài 5 mét] Băng chống thấm nhôm vuông dày nâng cấp [rộng 50 cm * dài 10 mét] Băng chống thấm nhôm vuông dày nâng cấp [rộng 1 mét * dài 5m] nâng cấp chống thấm nhôm vuông dày nâng cấp băng [rộng 1m * dài 10m] nâng cấp băng chống thấm nhôm hình vuông dày
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước
Băng chống thấm butyl, vật liệu chống dột mái tự dính chắc chắn, mái tường bên ngoài rò rỉ vật liệu tạo tác rò rỉ cuộn dán băng keo chống rò rỉ nước

0965.68.68.11