Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-45805931299
198,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: 1003
Phân loại màu: 2mm * 25m 3mm * 25m 4mm * 25m 5mm * 25m 6mm * 25m 7mm * 25m 8mm * 25m 10mm * 25m 12mm * 25m 15mm * 25m 18mm * 25m 20mm * 25m 25mm * 25m 30mm * 25m 35mm * 25m 40mm * 25m 45mm * 25m 50mm * 25m 100mm * 25m
Doanh nghiệp sản xuất: Benyida
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt
Băng dẫn nhiệt Mô-đun LED tản nhiệt Băng hai mặt Dẫn nhiệt Băng hai mặt dẫn nhiệt Chiều dài 25M * Dày 0,15mm băng keo giấy chịu nhiệt

0965.68.68.11