Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-625017775982
515,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mặt hàng: Bơ
Phân loại màu: 5mm * 10m * 240 cuộn 8mm * 10m * 150 cuộn 10mm * 10m * 120 cuộn 12mm * 10m * 100 cuộn 15mm * 10m * 80 cuộn 20mm * 10m * 60 cuộn 25mm * 10m * 48 cuộn 30mm * 10m * 40 Cuộn 10mm * 10m * 5 cuộn [Lợi ích sản phẩm mới liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng miễn phí]
Doanh nghiệp sản xuất: Benyida
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m
Băng dính hai mặt bơ, độ nhớt cao, bơ, băng keo hai mặt độ dẻo cao, giấy bơ cố định chắc chắn, băng keo hai mặt, thêu bơ, băng dính bơ 160u, băng keo hai mặt, keo vàng, bơ hai mặt bền màu vàng băng băng dính 2 mặt 3m

0965.68.68.11