Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-609604480213
2,182,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: mwz360
Phân loại màu: rộng 10mm * dài 50 mét (360 cuộn) rộng 15mm * dài 50 mét (240 cuộn) rộng 18mm * dài 50 mét (200 cuộn) rộng 20mm * dài 50 mét (180 cuộn) rộng 25mm * dài 50 mét ( 144 cuộn) rộng 30mm * dài 50m (120 cuộn) rộng 50mm * dài 50m (72 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ Benyida có thể dùng để làm giấy viết, phun sơn, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, học sinh mỹ thuật băng keo giấy 3m

0965.68.68.11