Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-649277201602
211,000 đ
Phân loại màu:
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu: rộng 20mm * dài 3m * dày 1mm rộng 30mm * dài 3m * dày 1mm rộng 50mm * dài 3m * dày 1mm rộng 3cm * dài 3m * dày 0,5mm rộng 3cm * dài 10m * dày 0,5mm rộng 5cm * dài 3m * Dày 0,5mm rộng 5cm * dài 10m * dày 0,5mm rộng 7cm * dài 3m * dày 0,5mm rộng 7cm * dài 10m * dày 0,5mm rộng 10cm * dài 3m * dày 0,5mm rộng 10cm * dài 10 mét * dày 0,5mm trắng tinh khiết rộng 38mm * dài 3.2m
Khoản mục: Tấm lót bàn ghế vô hình trong suốt
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Bàn ghế bằng silicon dày và ghế đệm chân ghế chống mài mòn chống trượt va đập chân bàn đệm chống ồn sàn chống ồn che phủ bảo vệ Băng keo xốp 2 mặt dán tường

0965.68.68.11