Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-639613907057
227,000 đ
Phân loại màu:
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: [Mua 1 tặng 1] Rộng 2.0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 4 mét [mua 1 tặng 1] Rộng 3.0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 4 mét [mua 1 tặng 1] 4.0 cm rộng * dày 4 mm * Tổng cộng 4 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 5,0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 4 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 6,0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 4 mét [ Mua 1 tặng 1] Rộng 8,0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 4 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 10,0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 4 mét (cuộn 5 mét bên dưới) [Mua 1 tặng 1] Rộng 2,0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 10 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 3,0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 10 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 4,0 cm * Dày 4 mm * Tổng cộng 10 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 5,0 cm * dày 4 mm * 10 mét tổng cộng 【Mua 1 tặng 1] Rộng 6,0 cm * dày 4 mm * Tổng cộng 10 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 8,0 cm * 4 dày mm * tổng cộng 10 mét [Mua 1 tặng 1] Rộng 10,0 cm * dày 4 mm * Tổng cộng 10 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen
Mi Leqi giường gỗ hấp thụ âm thanh bất thường và loại bỏ tạo tác miếng dán ghế lắc chống trượt cố định cách âm đệm chống va chạm băng nỉ ghế sofa nội thất bàn chống ồn đệm chân bàn bọc chân giường lắc dải câm băng keo xốp đen

0965.68.68.11