Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-602302607550
190,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Herun (vật liệu xây dựng cơ bản)
Mô hình: 2
Phân loại màu sắc: Băng dày chống thấm [rộng 5cm * dài 1 mét] Bảo hành 30 năm băng dày chống thấm [rộng 5cm * dài 5 mét] Bảo hành 30 năm băng dày chống thấm [rộng 10cm * dài 5 mét] Bảo hành 30 năm băng dày chống thấm [15cm rộng * dài 5 mét] Bảo hành băng chống thấm dày 30 năm [rộng 20 cm * dài 5 mét] Bảo hành băng chống thấm dày 30 năm [rộng 30 cm * dài 5 mét] Bảo hành băng chống thấm dày 30 năm [rộng 50 cm * dài 5 mét] Bảo hành 30 băng chống thấm dày nhiều năm [rộng 5 cm * dài 10 mét] Bảo hành 30 năm băng chống thấm dày [rộng 10 cm * dài 10 mét] Bảo hành 30 năm băng chống thấm dày [rộng 15 cm * dài 10 mét] Bảo hành 30 năm băng chống thấm dày [rộng 20 cm * Dài 10 mét] Bảo hành 30 năm băng chống thấm dày [chiều rộng 30cm * dài 10 mét] Bảo hành 30 năm băng chống thấm dày [chiều rộng 50 cm * dài 10 mét] Bảo hành 30 năm Cảm ơn phản hồi (2 catties đen polyurethane) khoảng 4 mét vuông + dụng cụ 4 thùng polyurethane đen (khoảng 8 mét vuông) + dụng cụ 10 thùng polyurethane đen (khoảng 20 mét vuông) + phản hồi lòng biết ơn của công cụ (0,6 catties polyurethane polyurethane trong suốt) khoảng 3 mét vuông + dụng cụ miễn phí 2 catties polyurethane trong suốt (khoảng 6 mét vuông) + dụng cụ 4 catties polyurethane trong suốt (khoảng 12 mét vuông) + dụng cụ
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước
Băng dính không thấm nước hàn gắn mái nhà chắc chắn vật liệu cắm chống rò rỉ butyl vật liệu cuộn tự dính butyl ngôi nhà bị rò rỉ băng dính 3m chống nước

0965.68.68.11