Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải

MÃ SẢN PHẨM: TD-598457777564
218,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Kai Zhen
Phân loại màu: 5mm * 18m (60 cuộn trong một ống) 30mm * 18m (10 cuộn trong một ống) 15mm * 50m (20 cuộn trong một ống) 8mm * 18m (37 cuộn trong một ống) 35mm * 18m (một ống) 8 cuộn) 20mm * 50m (15 cuộn mỗi ống) 10mm * 18m (30 cuộn trên mỗi ống) 40mm * 18m (7 cuộn trên mỗi ống) 25mm * 50m (12 cuộn trên mỗi ống) 12mm * 18m (một ống 12 cuộn) 25 cuộn ) 30mm * 50 mét (10 cuộn trong một ống) 15mm * 18 mét (20 cuộn trong một ống) 5mm * 50 mét (60 cuộn trong một ống) 35mm * 50 mét (8 cuộn trong một ống) 18mm * 18 mét ( một ống) 16 cuộn) 8mm * 50m (một ống 37 cuộn) 40mm * 50m (một ống 7 cuộn) 20mm * 18m (một ống 15 cuộn) 10mm * 50m (một ống 30 cuộn) 50mm * 50m (một ống 6 cuộn ) 25mm * 18m (12 cuộn mỗi ống) 12mm * 50m (25 cuộn mỗi ống) Cần tùy chỉnh chiều rộng của nửa ống để tìm dịch vụ khách hàng
Nhà sản xuất: Shenzhen Changdaxiang Electronics Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-07-13
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy vải

0965.68.68.11