Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám

MÃ SẢN PHẨM: TD-605351550159
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Kai Zhen
Phân loại màu: Rộng 5MM * Giá 50m 10 cuộn Rộng 6MM * Giá 50m 10 cuộn Rộng 8MM * 50m 10 Giá cuộn 10 MÉT * 50m 5 Giá cuộn rộng 12 MÉT * 50m 5 Giá cuộn rộng 15 MÉT * 50m 6 cuộn Giá 18 MÉT * 50m 5 giá cuộn Rộng 20 MÉT * 50m 5 giá cuộn Rộng 24 MÉT * 50 MÉT Giá 4 cuộn Rộng 30 MÉT * 50 MÉT 3 cuộn Giá 40 MÉT * 50 MÉT 2 cuộn Giá 50 MÉT Rộng 50 MÉT * 50 MÉT 2 giá 100 MÉT Rộng * 50m, giá một cuộn Rộng 1 CM * Dài 50M Giá 10 cuộn Rộng 1,2cm * Giá 8 cuộn dài 50M Rộng 1,5cm * Giá cuộn 6 dài 50M Rộng 1,8cm * Giá 5 cuộn dài 50M Rộng 2CM * Giá 5 cuộn dài 50M Rộng 2,4cm * Giá 4 cuộn dài 50M Rộng 3cm * Giá 3 cuộn dài 50M Rộng 5 cm * Giá 2 cuộn dài 50M
Nhà sản xuất: Shenzhen Changdaxiang Electronics Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-10-10
Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám
Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám
Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám
Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám
Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám
Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám
Làm mặt nạ giấy và băng giấy Đường may đẹp tách màu giấy làm mặt nạ băng giấy chịu nhiệt độ cao Băng dính đá thật Sơn phun sơn băng trang trí ô tô băng che mặt nạ băng màu vàng băng keo dán giấy washi băng dính giấy nhám

0965.68.68.11