471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-572866874032
195,000 đ
Phân loại màu:
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Kai Zhen
Mã số: 1208921-88
Phân loại màu: đen và vàng 48MM * 33 màu be 48MM * 33 mét xanh dương 48MM * 33 mét đen và trắng 48MM * 33 mét đỏ 48MM * 33 mét xanh 48MM * 33 mét đỏ và trắng 48MM * 33 mét trắng 48MM * 33 mét xanh lục và trắng 48MM * 33 mét đen 48MM * 33 mét sản phẩm làm theo yêu cầu mặc định 10mm Chiều rộng 100MM * 33 mét (màu ghi chú thông báo) Chiều rộng 80MM * 33 mét (màu ghi chú thông báo) Chiều rộng 70MM * 33 mét (màu ghi chú thông báo) Chiều rộng 60MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn)) Chiều rộng 55MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn) Chiều rộng 50MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn) Chiều rộng 45MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn) Chiều rộng 40MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn) Chiều rộng 30MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn)) Chiều rộng 25MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn) Chiều rộng 20MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn) Chiều rộng 10MM * Giá cuộn 33M2 (màu ghi chú tin nhắn) Chiều rộng 150MM * 33 mét (màu ghi chú tin nhắn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Changdaxiang Electronics Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-07-28
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m
471 băng cảnh báo PVC màu đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo nhãn dán trên mặt đất Logo 5S không bụi nhà xưởng không thấm nước đánh dấu màu băng dán sàn băng keo sợi thủy tinh 3m

0965.68.68.11